Sládek, Josef Václav: Jak štěp u cesty polem

Portre of Sládek, Josef Václav

Jak štěp u cesty polem (Czech)

Jak štěp u cesty polem
je ruka sedlákova;
tam trhá, kdo jde kolem,
a štěp zas rodí znova.
 
A naše tuhé šíje
jsou jako kleče pluhu;
čím hloub v zem přitlačí je,
tím víc to setbě k duhu.
 
A srdce, plná síly,
jak hluboká jsou studna;
krev od věků z ní pili,
a po dnes nejsou u dna!Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydala Městská knihovna v Praze Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1, podléhá licenci Creative Commons, Verze 1.0 z 10. 11. 2011.
Source of the quotationJosef Václav Sládek, Selské písně a české znělky
Bookpage (from–to)12-12

Mint sarj mezőnek útján (Hungarian)

Mint sarj mezőnek útján
ilyen zsellérnek keze;
bárki tépje azt sújtván,
sarj életnek lesz jele.

És tarkónk izom fonja,
ahogy ekét a nyele;
föld ha mélyebbre nyomja,
rétnek égív lesz jele.

Szívünk erővel telt meg,
mint mélyre süppedt kutak;
honnan korok vért nyeltek,
aljukra mégse hulltak!Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap