The page of Liivak, Sander, Estonian biography

 
Liivak, Sander
 

Biography

Sander Liivak (21.08.1997–19.07.2012 Sander Alfred Liivak, sündinud 18. märtsil 1972 Tartus) on eesti tõlkija. Ta on tõlkinud peamiselt ungari ja soome keelest. Ta on Eesti Kirjanike Liidu, Emakeele Seltsi ja Eesti Ungari Seltsi liige.

Sander Liivak (snd 1972) on Tartu Ülikoolis 1998. a kaitsnud bakalaureusetöö „A magyar ütemhangsúlyos vers észtre fordítása” („Ungari taktilis-rõhulise värsi eestindamine” (juhendaja Péter Pomozi). Töö tulemused võtab kokku artikkel „Ungari taktilis-rõhulisest värsist”, Akadeemia 2001 (XIII aastakäik), nr 3, lk 548–557.

http://et.wikipedia.org/wiki/Sander_Liivak

(Editor of this page: P. T.)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap